Únor 2009

výpeček z A. Nothombové

27. února 2009 v 17:32 | vymylimimozek
Bydleli jsme zajisté v Pekingu, ale lze mluvit o přítomnosti v Číně, když je člověk tak pečlivě odříznut od Číňanů? Když je přístup na nesmírnou většinu území zakázán? Když jsou styky s obyvatelstvem znemožněny?Za tři roky jsme lidsky promluvili s jediným Číňanem: byl to tlumočník na velvyslanectví, skvělý člověk, který se překvapivě jmenoval Čang. Mluvil rozkošnou a vytříbenou francouštinou s půvabnou fonetickou přibližností: například místo ,,v minulosti" říkal ,,krysí ráno", protože tak mu zněl výraz ,,kdysi dávno". Trvalo nám nějakou dobu, než jsme pochopili, proč pan Čang tak často začíná věty slovy ,,krysí ráno". Jeho informace týkající se ranních krys byly ostatně poutavé a bylo zjevné, jak velkým steskem ho naplňují. Jenže svými řečmi o krysích ránech na sebe pan Čang upoutal pozornost: ze dne na den zmizel nebo se spíše vypařil bez jediné stopy - jako kdyby nikdy neexistoval.
O tom, co se s ním stalo, se lze domnívat cokoli.
Téměř ihned ho nahradila nepřívětivá Číňanka, která se nečekaně jmenovala Čang. Ale zatímco pan Čang byl pán, ona netolerovala nic než soudružku, ,,paní Čang" nebo ,,slečnu Čang" ihned opravovala jako hrubé gramatické chyby. Jednou se jí moje matka zeptala" ,,Soudružko Čang, jak se kdysi Číňané oslovovali? Měli nějaký ekvivalent pro pána a paní?"
,,Číňané se oslovují soudruzi," odpověděla neúprosně tlumočnice.
,,Ano, ovšem, to je dnes," naléhala má naivní matka.
,,Ale co předtím, však víte...prostě dřív?"
,,Žádné dřív není," uťala soudružka Čang ještě nesmlouvavěji než kdy jindy.
Pochopili jsme.
Čína prostě nemá žádnou minulost.
O krysích ránech už nebyla řeč.

hnusí se mi kaktusy

27. února 2009 v 17:08 | vymylimimozek
Hnusí se mi kaktusy
buď uschnou nebo uhnijí
ať je mořím pouštním suchem
nebo drobně zaliji.

mám v kuchyni ondatru

27. února 2009 v 17:05 | vymylimimozek
Mám v kuchyni ondatru
nádobí s ní denně tru
když ho utru do sucha
fouknu jí trochu do ucha.

ministr je vytížen

27. února 2009 v 17:03 | vymylimimozek
Ministr je vytížen
spí jen na stojáka
a národ místo vděčnosti
jen čuří se a fláká.

Ocelový tchoř

27. února 2009 v 17:01 | vymylimimozek
Podivný to tvoř!

věnováno starýmu Minaříkovi

27. února 2009 v 16:59 | vymylimimozek
Když jsem vám nes denní tisk
váš vlčák mi ruku stisk
než se optal na zdraví
byl jsem strachy churavý.

potkal jsem v noci satana

27. února 2009 v 16:57 | vymylimimozek
Potkal jsem v noci satana
sbíral si s chodníku vaťana
temně mručel: a andělé?
Maj kartonů plný prdele!

Pracovní řád

24. února 2009 v 16:02 | vymylimimozek
Veškeré závady ohrožující bezpečnost práce se zvířaty a zejména takové, které by mohly vést k úniku zvířat je ošetřovatel povinnen neprodleně hlásit nadřízenému.
Při úniku zvířete je ošetřovatel povinnen okamžitě informovat a dle povahy zvířete neprodleně zahájit akce, jejichž smyslem je zajištění bezpečnosti návštěvníků a odchycení, případně zneškodnění zvířete.
Při krmení nebezpečných zvířat není dovoleno krmit do nebezpečného prostoru.
Použije se bezpečných krmítek znemožňujících jednak únik zvířete, jednak zranění ošetřovatele zvířetem.
Transport a odchyt:
účastníci jsou povinni zachovávat klid a své názory sdělit vedoucímu akce až ve vhodné době.
Veškeré pomůcky, nářadí a nástroje odkládá ošetřovatel tak, aby nestály v cestě a nepřekážely při nenadálém ohrožení.
Vprostoru ZOO je přísně zakázáno zneužívat volání o pomoc!!!!!!!

vy žákovské knížky

24. února 2009 v 15:48 | vymylimimozek
Vy žákovské knížky
těhotné poznámkami:
Ač nebyl tázán, promluvil!
A tohleto jde s námi.

mám skleník plný plynu

24. února 2009 v 15:31 | vymylimimozek
Mám skleník plný plynu
se salátem tam zhynu
hlavně ho nesmím vypustit
to bych si nemoh odpustit.