Červen 2010

Kocour Móres

28. června 2010 v 13:14 | vymylimimozek

8 kilo.

28. června 2010 v 12:34 | vymylimimozek
Sádru v jádru ráda mám
v mističce si rozmíchám
s vodou v milém poměru
pastičku na zdí nevěru
na odpadlictví od víry
jsem sádrový pes na díry.

škrábala jsem chodby v chýši

28. června 2010 v 12:32 | vymylimimozek
Škrábala jsem chodby v chýši
omlácené jsem své říši
ušila nový kabátek
na všední den i na svátek.

příležitosti jsou nerovné

28. června 2010 v 12:29 | vymylimimozek
Příležitosti jsou nerovné
s tím nikdo nikdy nepohne
a pohne-li, tak do blba:
rovnost, svornost, poroba.

zná advokátské plemeno

28. června 2010 v 12:27 | vymylimimozek
Zná advokátské plemeno
očadit prosté vemeno
i z mála si hodně ukrojí
vychrtlou kravku vydojí.

výpeček z Bernharda Schlinka

28. června 2010 v 12:25 | vymylimimozek
Dlouho jsem si myslel, že v dějinách práva existuje pokrok a i přes strašlivé omyly a propady směřuje vývoj k většímu půvabu a pravdivosti, k racionalitě a humanitě. Od té doby, co je mi jasné, že tato víra byla pouhou chimérou, pohrávám si s jinou představou o pohybu v historii práva. V té je pohyb sice cílený, avšak cíl, ke kterému po nesčetných otřesech, zmatcích a zaslepenostech dorazí, je počátkem, odkud už jednou vyšel a odkud, sotvaže k němu dorazí, musí vycházet znovu.

výpeček z Mikuláše Medka 2

28. června 2010 v 12:18 | vymylimimozek
Kafka je blízký především tomuto století a pak každé poesii, ať je to surrealismus nebo existencionalismus, a to tou měrou, kterou tato poesie projevuje snahu definovat objektivní debilitu, spořádaný chaos, mastnou laskavost a celou křečovitou zázračnost moderního světa.

výpeček z Mikuláše Medka 1

28. června 2010 v 12:15 | vymylimimozek
Svoboda jako široce míněný pojem je neudržitelnou konvencí.

Růženka.

17. června 2010 v 18:00 | vymylimimozek

strašná krása duši spásá

17. června 2010 v 17:40 | vymylimimozek
Strašná krása duši spásá
je spasena a spasena
můžu si o tom co chci myslet
jen cítit, co to znamená.