Srpen 2010

kdo špatnou věc nikdy neproved

29. srpna 2010 v 22:53 | vymylimimozek
Kdo špatnou věc nikdy neproved
ten čistý je tak přísně
že neslyší bít srdceblues
ten zpívá jen své písně.

výpeček z Petra Fischera

24. srpna 2010 v 14:14 | vymylimimozek
Humor je jistým a bezpečným útěkem poslední záchrany, ale nakonec nezachraňuje vůbec nic.

výpeček z Petera Murphyho

24. srpna 2010 v 14:13 | vymylimimozek
Ve středověku pobíhalo po Anglii tolik bláznů posedlých koncem světa, že nakonec z Posledního soudu udělali trestný čin. Proto jich tolik odjelo do Ameriky.

Bedla jedlá

24. srpna 2010 v 14:09 | vymylimimozek
Ale my ji nesníme, všichni víme, proč.

Kytara pro Martina

24. srpna 2010 v 14:07 | vymylimimozek

Hrob 09

22. srpna 2010 v 1:43 | vymylimimozek

I zelení už vědí

22. srpna 2010 v 1:41 | vymylimimozek

Jo

20. srpna 2010 v 0:22 | vymylimimozek

výpeček z Karla Čapka

19. srpna 2010 v 20:25 | vymylimimozek
Ponižuje nás nedůstojnost parlamentu, který i státní nezbytnosti vyřizuje stranickým handlem. Ponižuje nás parlamentní systém, v němž bez hrubé a honorované majority by potřeby státu nebyly uhájeny. Ponižuje a skličuje nás přízemnost politického jednání: co jde vysoko nad domácí zájmy stran, je politickým exponentům tak lhostejno jako chalupníkovi aviatika. Ponižuje nás samozřejmost, se kterou političtí machři přijímají fakt, že stát je odevzdán stranám k exploataci. Ponižuje nás osobní úroveň mnohých, z nichž strany učinily vladaře nad věcmi národa. Ponižuje nás forma i duch politiky, jež vládne pomocí nečistých kompromisů mezi bezohlednými zájmy.

výpeček z Mc Kenna

19. srpna 2010 v 20:15 | vymylimimozek
Žádná epidemie, návykové poblouznění nebo náboženská hysterie se nerozšířila rychleji a nezískala tolik konvertitů v tak krátké době jako televize.  Nejbližší analogickou drogou srovnatelnou s návykovostí televize a se změnou hodnot v životě jejího silného konzumenta je zřejmě heroin. Stejně jako televize i heroin zplošťuje obraz světa, s heroinem nejsou věci horké ani studené, feťák se dívá na svět a je si jistý, že ať je to cokoliv, je to stejně jedno... Televize, podobně jako drogy nebo alkohol, dovoluje účastníkovi vypnout vnímání opravdového světa a vstoupit do příjemného a pasivního mentálního stavu. Televizní program vytlačuje starosti a problémy reality stejně účinně, jako tomu je v případě tripu, vyvolaného alkoholem nebo drogami. Návyk na televizi smývá ponětí o čase. Ostatní zážitky se stávají matné, zvláštním způsobem nereálné, zatímco televize je jaksi opravdovější.