Únor 2012

výpeček z Alexandra Solženicyna 18

29. února 2012 v 15:48 | vymylimimozek
Jestliže člověk dnes jasně vidí, kolik Židů bylo mezi skalními bolševiky, a co víc - kolik z nich působilo v čele ideologického vedení, které mělo za úkol zavléci obrovskou zemi na cestu lži, neměli by mít za ně cosi jako pocit zodpovědnosti? Položme si obecnou otázku: existuje morální zodpovědnost? Teď nemám na mysli pocit účastenství, ale zodpovědnost spočívající v tom, že si člověk pamatuje a že si přiznává. Tak například Němci mladší generace připouštějí před Židy svou zodpovědnost tím nejpřímějším způsobem, a to jak v rovině morální, tak i materiální, stejně, jako by ji připouštěl viník před svou obětí: již řadu let je Izraeli vypláceno finanční vyrovnání a ti, kteří přežili, jsou osobně odškodňováni.
A Židé? Když se Michail Chejfec, poté, co prošel lágry, jménem svého národa velkodušně omluvil za to, co Židé v SSSR napáchali ve jménu komunismu, zle se mu vysmáli.

výpeček z Alexandra Solženicyna 17

29. února 2012 v 15:37 | vymylimimozek
Opakuji, tak jak jsem to vmetl i bolševikům: není nutno stydět se za ničemnosti, když se o nich píše, ale - když se dějí.

výpeček z Alexandra Solženicyna 16

29. února 2012 v 15:32 | vymylimimozek
V roce 1990 se objevila šokující zpráva, z níž jsme se dozvěděli, že jedinečná ,,auta smrti" nebyla vynalezena u Hitlera, za druhé světové války, ale na sovětském NKVD r.1937. Vynalezl je(a jistě ne sám, byl však organizátorem vynálezu) - Isaj Davidovič Berg, administrativní vedoucí hospodářského oddělení NKVD Moskevské oblasti.

výpeček z Alexandra Solženicyna 15

29. února 2012 v 15:26 | vymylimimozek
Vedení Gulagu(Hlavní správy pracovních táborů) jsem vyjmenoval v Souostroví Gulag. Ano, i tam měli většinu Židé. Portréty bělomořsko-baltských náčelníků, reprodukované ze známého sovětského sborníku z r.1936, vzbudily nelibost - že prý jsem si vybral jenom Židy. Jenže já jsem si je nevybral, čí je to výběr, čí je to vina, že to byli Židé?

výpeček z Alexandra Solženicyna 14

29. února 2012 v 15:20 | vymylimimozek
Rus ukřižovaná za lidstvo.

výpeček z Alexandra Solženicyna 13

29. února 2012 v 15:19 | vymylimimozek
...z textu dýchal i nacionalistický ráz projevů: zněla tu jasně nevole vůči Rusům, nevraživost, možná i pohrdání, a stesk po vznešenosti židovského ducha. Ale co mě zrovna udeřilo - byla oprávněnost těch židovských postojů. ,,Rusko se zrcadlí ve skle pivního stánku" - Vždyť je to pravda a je to hrůza. Zdá se, že řečníci obviňují Rusy, že se válejí pod výčepními pulty a manželky je zvedají z bláta, že se nalévají vodkou do bezvědomí, že se hádají, že kradou...
Tohle potřebujeme - vidět se očima druhých. Náhle jsem se přenesl na židovské hledisko, rozhlédl jsem se a zhrozil se s nimi: Bože, kde jsme se to octli?
Jenom se zapomnělo na to, že ty pravé Rusy vybili, vymlátili a vyhnali a ty zbylé zblbli, poštvali a zpracovali bolševičtí hrdlořezové, a nikoli bez horlivé asistence otců dnešních mladých židovských intelektuálů. Dnešní mladé lidi dráždí ty maškary, které se vyhouply ve čtyřicátých letech do sovětského vedení - nás dráždí stejně. Ale ty lepší všechny pobili, nenechali tu nikoho.
Od dvacátých let nás učili: vyhoďte všechnu minulost z paluby současnosti. Je ale jedno staré přísloví, které radí: Vozem kupředu a očima dozadu. Nemůžeme si dovolit se neohlížet. To bychom nic nepochopili.

výpeček z Alexandra Solženicyna 12

29. února 2012 v 15:02 | vymylimimozek
Je nutno připomenout odvážný čin amerického profesora Julia Epštejna, jeho zásluhy o Rusko. V sebevědomé Americe, vždy přesvědčené o své pravdě a zlehčující své zločiny, on, osamocen ve svém úsilí, odhalil tajemství ,,operace Keelhaul" : po válce Američané vydali už ze své pevniny stalinským agentům k zlikvidování statisíce Rusů a kozáků, kteří se naivně domnívali, že jsou již ve ,,svobodné" zemi a jsou zachráněni.

výpeček z Alexandra Solženicyna 11

29. února 2012 v 14:56 | vymylimimozek
Směs ignorantství a drzosti, kterou Hannah Arendtová nazývá typickým rysem židovských parvenu, byla první socialistické, politické a kulturní elitě vlastní. Opovážlivost a zápal, s nimiž se uskutečňovala bolševická opatření, ať již šlo o konfiskaci církevního bohatství, nebo o pronásledování ,,buržoazních inteligentů", skutečně dodávaly bolševické moci ve dvacátých letech určité židovské rysy.
A v devadesátých letech jiný židovský publicista o dvacátých letech napsal: ,,Ve studentských posluchárnách udávali tón Židé, kteří nepostřehli, že jejich intelektuální hodokvas se odbývá na pozadí pustošení v táboře hlavního národa země."
Ale později ,,během několika desetiletí se Židé pyšnili těmi svými soukmenovci, kteří za revoluce udělali skvělou kariéru, a příliš se nezamýšleli nad tím, že tato kariéra byla spojena s reálnými útrapami ruského národa". A dneska je ,,překvapující jednomyslnost, s jakou moji soukmenovci popírají jakékoli provinění v ruských dějinách 20. století."
Ach, jak hojivě by pro oba naše národy zněly takové hlasy, kdyby nezanikaly v ojedinělosti... Neboť je pravda, že ve dvacátých letech se Židé ve velkém počtu vrhali do služby k bolševickému molochu - a nemysleli na tuto nešťastnou pokusnou zemi, ale nepředvídali ani následky pro sebe.

výpeček z Alexandra Solženicyna 10

29. února 2012 v 14:40 | vymylimimozek
Ve dvacátých letech vylučovali z vysokých škol i ty, kteří již na nich studovali - podle sociálního původu: děti šlechticů, duchovních, úředníků, důstojníků, kupců, dokonce i hokynářů, a po všechny následující roky je odmítali přijímat, totéž se týkalo i dětí z řad inteligence. Tyto újmy se nevztahovaly na Židy jako na ,,národ utlačovaný za carského režimu" : židovskou mládež, i když buržoazního původu, na vysoké školy bez potíží přijímali. Židovi se promíjelo, že není proletář.

výpeček z Alexandra Solženicyna 9

29. února 2012 v 14:33 | vymylimimozek
V roce 1929 si I.Zilberman v Týdeníku sovětského soudnictví (č.4) stěžoval, že lidovými soudy Moskevské gubernie za rok prošlo příliš málo soudních řízení o antisemitismu: v Moskvě - celkem 34 (to znamená každých 10 dnů byl někdo v Moskvě souzen pro antisemitismus).
Aby se v očích lidu ztotožnila sovětská moc se Židy - mohl by i ten nejzavilejší antisemita vymyslet něco horšího?