Červenec 2013

blůzíček

1. července 2013 v 18:16 | vymylimimozek

výpeček z Toma Robbinse 3

1. července 2013 v 14:52 | vymylimimozek
Osobně politiku definuji jako touhu ovládat majetek jiných a rozhodovat za ostatní. Jinými slovy je politika organizovaným, veřejností oceňovaným zesílením onoho dětinského nutkání vždycky si prosadit svou.

výpeček z Toma Robbinse 2

1. července 2013 v 14:48 | vymylimimozek
Kdy se naši literáti - v mnoha případech vzdělaná, mimořádně nadaná cháska - vyvinou do té míry, aby přiznali bujnosti a veselí stejnou úctu, jakou tak štědře zahrnují smrtelnou vážnost a neštěstí?
Nikdo si ještě nezažádal o grant, v jehož rámci by prokázal, že většina současné kritikou oslavované beletrie se soustředí na témata, jako je rakovina, rozvody, znásilnění, rasizmus, schizofrenie, vraždy, osamělost, závislost a týrání. Tyhle věci se bohužel dějí a literatura by je měla reflektovat. Ale když na člověka vyskakují z knihy za knihou, ze stránky za stránkou, bez metamorfujícího kouzla humoru a fantazie -natož záblesku vyššího vědomí -, s úspěchem to vede jen ke zpomalení pokroku v literatuře i v lidském chápání.

výpeček z Toma Robbinse 1

1. července 2013 v 14:30 | vymylimimozek
Když ve vodě roste nízká tráva, říká se tomu rašeliniště. Když ve vodě roste vysoká tráva, říká se tomu mokřad. Když ve vodě rostou stromy, říká se tomu lužní les.

výpeček z Miky Waltariho 2

1. července 2013 v 14:25 | vymylimimozek
Nicméně rozhodnutí faraóna Achnatona osvobodit otroky je zvláště moudré a prozíravé, neboť tak mohu propustit všecky své nepokojné a zestárlé otroky, kteří jen darmo jedli mé drahé obilí a můj olej. A nemusím se také starat o živobytí a ubytování otroků, což bylo velmi nákladné, nýbrž najmu je na práci, kdykoli chci, a propustím je, kdykoli chci, i nejsem nijak vázán, nýbrž mohu si vybírat své dělníky a platit jim, co chci. Obilí je nyní dražší než kdykoli dříve, a až vyjdou ze svého opojení, přijdou ke mně a budou prosit o práci, soupeříce mezi sebou, a jejich práce mi pak přijde levněji než práce otroků, neboť se spokojí s jakýmikoli podmínkami, pokud jen dostanou chléb.

výpeček z Miky Waltariho 1

1. července 2013 v 14:16 | vymylimimozek
Třebaže jsou lidé, kteří myslí stále stejným způsobem a skryjí svou hlavu jako želva do krunýře, jakmile spatří něco nového, tak zase mé myšlenky se neustále měnily podle toho, co jsem viděl a slyšel a pochopil, a mnohé věci, které jsem viděl či slyšel, přeměnily také mé myšlenky, i když jsem je nepochopil.

výpeček z Betty MacDonaldové

1. července 2013 v 14:08 | vymylimimozek
Po několika letech strávených na slepičí farmě bych se byla plazila po rukou a kolenou přes střepiny skla, abych se mohla zúčastnit každoročního setkání Svazu rozených debilů.

Hózny.

1. července 2013 v 13:58 | vymylimimozek