Srpen 2013

Petice.

31. srpna 2013 v 14:16 | vymylimimozek

Sýrie.

31. srpna 2013 v 13:54 | vymylimimozek

Frič.

29. srpna 2013 v 23:10 | vymylimimozek
Ptala jsem se dnes snachy, jak se americky řekne lednička a ona pravila, že Frič. A pračka Jungmann, co?

Rasovna.

29. srpna 2013 v 11:55 | vymylimimozek

výpeček z REINHARDA Marxe 6

24. srpna 2013 v 13:05 | vymylimimozek
Kdo vychovává vepře, je produktivní, a kdo vychovává lidi, je neproduktivní člen společnosti. Je to formulováno tvrdě, ale v našem sociálním řádu skutečně existuje systematické znevýhodňování rodin. Tady zeje ve spravedlnosti ne mezera, ale propast. Místo, aby se v soustavě daní bralo přiměřeně v úvahu, co která rodina vykoná pro stát a společnost, degradují se zejména rodiny s mnoha dětmi na příjemce státních almužen. Děti jsou dnes v Německu chudinským rizikem. A to je poznatek nanejvýš zahanbující.

výpeček z REINHARDA Marxe 5

24. srpna 2013 v 12:59 | vymylimimozek
Existuje starodávná civilně právní zásada, že smlouvy nejsou právoplatné tehdy, pokud se příčí dobrým mravům.

výpeček z REINHARDA Marxe 4

24. srpna 2013 v 12:56 | vymylimimozek
Je rozhodně pozoruhodné, že nejen marxismus, ale všechny totalitní ideolofie 20. století - komunismus, fašismus, nacionální socialismus - se stavěly proti rodině a prohlašovaly za jedinou určující veličinu jiná společenství: proletariát nebo národní společenství.

výpeček z REINHARDA Marxe 3

24. srpna 2013 v 12:51 | vymylimimozek
Pokud si někdo myslí, že svobodu trhu lze zneužívat k tomu, aby se podváděli a ruinovali ti druzí, musí mít stát právo tomu zabránit. Jinak tito lidé celý systém zdiskreditují a podkopají.

výpeček z REINHARDA Marxe 2

24. srpna 2013 v 12:49 | vymylimimozek
Stálost a důvěra jsou přece etické hodnoty. Jestli se ponoříme do kultury nedůvěry a jestli půjde pouze o krátkodobou maximalizaci zisku, bude to mít katastrofální důsledky. A to nejen ve smyslu morální hanebnosti takového egoismu, ono to bude mít závažné ekonomické důsledky i pro ty, kteří to způsobili.

výpeček z Jana Kristka

24. srpna 2013 v 12:44 | vymylimimozek
Je dost dobře možné, že vlivem jezuitského školství, jehož cílem bylo zbavit lidi individuálního myšlení, je celý školský systém poznamenán dosud. Jak si jinak vysvětlit, že se stupněm dosaženého vzdělání klesá přirozená inteligence a roste ovlivnitelnost propagandou?