Prosinec 2013

Nepijte rum!

31. prosince 2013 v 20:23 | vymylimimozek

Ukrajina

31. prosince 2013 v 19:48 | vymylimimozek


z proužků krásných, a puntíků

30. prosince 2013 v 15:36 | vymylimimozek
Z proužků krásných, a puntíků
mám v každém oku po tiku
lačností všechny vlastniti
jen pro ně chudou nebýti.

paulovnie

30. prosince 2013 v 15:29 | vymylimimozek

výpeček z Thomase Mora

30. prosince 2013 v 14:22 | vymylimimozek
Dopřej mi chuť k jídlu, Pane
a také něco, co bych jed,
dej mi zdravé tělo, Pane
a nauč mne s ním zacházet.

Dej mi zdravý rozum, Pane
ať vidím dobro kolem nás
ať se hříchem nevyděsím
a napravit jej umím včas.

Dej mi mladou duši, Pane,
ať nenaříká, nereptá,
dej, ať neberu moc vážně
své pošetilé malé Já.

Dej mi prosím, humor, Pane
a milost, abych chápal vtip
ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit.

výpeček z Josefa P. Ondoka 4

30. prosince 2013 v 14:14 | vymylimimozek
Johan Huizinga, holandský kulturní filosof a historik ve své knize Homo ludens, Hrající si člověk, tvrdí, že výrazy jako hra, smích, zábava, žert, komično a bláznovství mají společné to, že jejich pojem se nedá z ničeho odvodit. Jejich ratio, důvod, tkví v obzvlášť hluboké vrstvě naší duchovní bytosti. Je nám prostě neznámý a možná i nepřístupný.

výpeček z Josefa P. Ondoka 3

30. prosince 2013 v 14:08 | vymylimimozek
Aristotelés nazírá na člověka, který se umí správně smát, jako člověka schopného se ,,dobře otáčet°°. Tím měl na mysli povahu člověka, který je intelektuálně pružný, vnímavý, který není zkostnatělý. Aristotelés totiž tvrdí, že pohyblivost nemá jen tělo, ale i duše. Šašek je naopak pohyblivý v nevyrovnané míře. Chce být za každých okolností a za každé situace vtipný , okouzlovat své okolí veselím, a být tak středem pozornosti ostatních, a to i tam, kde se to nehodí. Tím se pro druhé stává často obtížným. Uměřenost, pro niž měla antika tak vysoké ocenění, je zde kritériem pro střed, který ctnost humoru představuje.
Zde se nabízí paralela k Aristotelovu pojetí humoru jako duševní pružnosti a pohyblivosti, s pojetím, které nacházíme u francouzského filosofa H.Bergsona v jeho knize Smích. Podle něho má smích funkci kritickou a nápravnou. Chtěl by totiž, jak praví autor, napravit vše ztuhlé, hotové, mechanické, tj. vše, co je opakem pružného, pohyblivého, živého a tvůrčího.
Duch, jenž se zatvrdí, končí tím, že přizpůsobí věci své myšlence, místo aby myšlení řídil podle věcí.

taky tě zkřísla

30. prosince 2013 v 13:43 | vymylimimozek
Taky tě zkřísla
děsivá čísla?
není se čeho bát!
znáš jich tak akorát
aby ti nehráblo
to tak, znát celé zlo.

Dzien Swira

30. prosince 2013 v 3:58 | vymylimimozek