Leden 2014

Justice

30. ledna 2014 v 18:43 | vymylimimozek

výpeček z V.I.Lenina

26. ledna 2014 v 5:45 | vymylimimozek
Čím hůř, tím líp.

výpeček z T.Dalrympla 17

26. ledna 2014 v 5:44 | vymylimimozek
Liberální recept vždy jen zhoršil každý problém, který měl údajně vyřešit. A proto musejí liberální intelektuálové tyto zřejmé následky popírat, jinak by se jim zhroutila jejich víra. Jak si může takový člověk přiznat prostou pravdu a přijít o svůj světonázor? Ať miliony trpí, jen když jeho nepřestane hřát pocit vlastní spravedlivosti a morální nadřazenosti. A budou-li miliony opravdu trpět, tím více živné půdy pro soucit, tím více bolesti pro soucit šlechetné duše.
A proto: ještě více téhož. Na nedávném každoročním sjezdu Liberální demokratické strany, ovládané britskou středostavovskou levicovou inteligencí, byly předloženy další důležité návrhy. Zákonné uznání homosexuálního manželství a ještě kratší tresty pro zločince.
Ve srovnání s nimi byl císař Nero učiněný hasič.

výpeček z T.Dalrympla 16

26. ledna 2014 v 5:32 | vymylimimozek
Vezmeme-li v potaz faktickou sociální historii Anglie za posledních čtyřicet let, nikoho nepřekvapí, že kolektivní popírání skutečnosti je jedním z nejpatrnějších rysů našeho národního intelektuálního života.
Já sám jsem se ocitl ve velmi neobvyklém postavení. Jako vězeňský lékař trávím sice většinu svého profesionálního života na dně společnosti, ovšem díky svému psaní mám přístup i do společnosti literární. To, jak tato společnost samolibě přehlíží sociální katastrofu, k níž došlo v nejnižších vrstvách, mě děsí neméně než katastrofa sama. Ještě nikdy se tak strašlivá lhostejnost neskrývala za soucitem, ještě nikdy neexistovala taková záměrná slepota. Je to, jako kdyby se pragmatičtí Angličané změnili v národ náměsíčníků.

výpeček z T.Dalrympla 15

26. ledna 2014 v 5:10 | vymylimimozek
Instituce sociálního zabezpečení se rasou zabývají v takové míře, že to hraničí s posedlostí. Už není možné, či dokonce žádoucí, aby lidé v sociálních službách pracovali nestranně od případu k případu, jak to situace vyžaduje. Nedávno jsem od naší nemocnice dostal pozvánku do kurzu o rasovém povědomí, který vycházel z předpokladu, že nejhorším rasistou je lékař žijící v iluzi, že léčí všechny pacienty stejně. Ještěže ten kurz o rasovém povědomí nebyl povinný, ale jeden můj přítel právník, který se nedávno stal soudcem, už musel projít takovým kurzem pro nově zvolené soudce a byl o víkendu zadržován v ošuntělém venkovském hotýlku na setkání s představiteli hlavních ,,komunit", aby korektně odpovídal na jejich obecné obžaloby. Při poslední večeři zástupce muslimů odmítl sedět vedle jednoho z nově jmenovaných soudců, protože to byl žid.

výpeček z T.Dalrympla 14

26. ledna 2014 v 4:51 | vymylimimozek
Říkám zahraničním lékařům, že během svých návštěv v bělošských domácnostech v této oblasti, jichž jsem vykonal stovky, jsem nikdy - ani jedinkrát- nezaznamenal nějaké stopy po vaření. Nejvíce se této činnosti blížilo ohřátí již hotových a zmrazených pokrmů, obvykle v mikrovlnné troubě. A ze stejného důvodu jsem ani nikdy neviděl, aby jídlo fungovalo jako společenská aktivita - tedy pokud za společenské chování nepovažujeme to, když spolu dva lidé jdou po ulici a ukusují hamburgry.

výpeček z T.Dalrympla 13

26. ledna 2014 v 4:38 | vymylimimozek
Je mnohem snažší rozpoznat špatný zdravotní stav u někoho, koho jste nějakou dobu neviděli, než u někoho, koho vídáte denně, a tak i cizinec dokáže vidět povahu určité společnosti mnohem jasněji než ti, kdo v ní žijí. Každých pár měsíců k nám do nemocnice přijíždějí na roční stáž lékaři ze zemí, jako jsou Filipíny a Indie.Je fascinující pozorovat jejich reakce na britskou bídu. Zpočátku bývají bez výjimky nadšeni péčí, jíž se štědře a okamžitě dostává každému. Oni sami pocházejí z měst - Manily, Bombaje, Madrásu -, kde by mnozí lidé, které vídáme u nás v nemocnici, byli jednouduše ponecháni svému osudu, často bez jakékoli pomoci. Imponuje jim, že naše péče je víc než striktně lékařská, že nikdo nezůstane bez jídla, bez oděvu či bez přístřeší, a dokonce ani bez zábavy. Několik týdnů se domnívají, že to vše představuje vrchol civilizace, zvlášť když si vzpomenou na horory doma. Chudoba - jak ji znají oni - zde byla odstraněna.
Zanedlouho však začnou mít nejasně stísněný pocit. Jedna filipínská lékařka se mě zeptala, proč tak málo lidí projevuje vděk za to, co se tu pro ně dělá. K otázce ji přiměl jistý narkoman, který byl po zkolabování v důsledku náhodného předávkování heroinem přivezen k nám do nemocnice. Jeho oživování vyžadovalo intenzivní péči a lékaři i sestry na něj museli dohlížet celou noc. Jeho první slova k doktorovi, když konečně nabyl vědomí, byla: ,,Ubal mi, kurva, cígo." Jeho panovačná hrubost nevycházela z nějakého zmatení. I nadále se k personálu choval, jako by ho snad unesli a drželi v nemocnici proti jeho vůli, aby na něm mohli provádět pokusy. ,,Pusťte mě už, kurva, vocuď!" Neprojevil za nic, co pro něj bylo učiněno, ani sebemenší uznání, o vděku nemluvě. Pokud se domníval, že mu léčba přinesla něco dobrého, no tak zkrátka dostal, co si přece zaslouží.
Lékaři z Bombaje, Madrásu či Manily pozorují toto chování s otevřenými ústy. Nejprve předpokládají, že před sebou mají statistické výjimky, postupně jim ale dochází, že to, co vidí, je naprosto typické. Když je každá získaná výhoda právem, už tu nezbývá místo pro dobré chování, natož pro vděk. Jinými slovy, bída v Anglii není ekonomická, ale duševní, morální a kulturní.

výpeček z T.Dalrympla 12

26. ledna 2014 v 4:06 | vymylimimozek
A nepřibývá náhodou asociálního chování úměrně k množství omluv, které pro ně intelektuálové vymýšlejí?

výpeček z T.Dalrympla 11

26. ledna 2014 v 4:03 | vymylimimozek
Tak například jsem zjistil v jednom útulku pro bezdomovce jedenadevadesát bydlících a jedenačtyřicet členů personálu, z nichž jen hrstka byla v přímém styku s předmětem své činnosti.
Bezdomovci spali ve společných ložnicích, kde neměli žádné soukromí a kde byla silně cítit zatuchlina. Když člověk prošel chodbou a dveřmi se zámkem na heslo, náhle vstoupil do jiného světa: do dezinfikovaného, klimatizovaného světa byrokracie soucitu.

výpeček z T.Dalrympla 10

26. ledna 2014 v 3:55 | vymylimimozek
V rozpoložení moderní doby práva vždycky trumfnou povinnosti.