Listopad 2014

blogosférou českou chór

30. listopadu 2014 v 9:09 | vymylimimozek
Blogosférou českou chór
místo - čti dál, zní - read! a more!
též laskavě ať každý host
zarejduje na older post
a v coments chválí a nereje
když, tak jen english, brightly, yeah!

z Velikého poledne

29. listopadu 2014 v 19:57 | vymylimimozek
Oblek je dnes určitý standard, nosí jej úspěšní podnikatelé, vědci na konferencích, umělci na vernisážích, herci na premiérách filmů… Mnohdy jsou to lidé sebejistí, a zdaleka ne spodina. A to je právě ten problém. V moderním světě jdou úspěšnost, vzdělanost a inteligence ruku v ruce s vyprazdňováním formy (jak už jsem upozornil), až se zastavily u naprosté nicoty - u společenského obleku. Když si tohle lidstvo uvědomí, náprava může být rychlá.
Oblek je mimořádně nepraktický. Použitelný je pouze pro přežívání ve městě, pro spořádanou chůzi po chodníku, pro přecházení z kanceláře do auta… Nemám ani slov, abych vyjádřil, jak něčím takovým pohrdám. To není pražádný život, to je míň než vegetativní stav.

Sergej Chelemendik

24. listopadu 2014 v 20:39 | vymylimimozek

potrefené husy

24. listopadu 2014 v 13:26 | vymylimimozek
Potrefené husy -
dickové a pussy.

z d-fense

23. listopadu 2014 v 13:28 | vymylimimozek
Z téhož důvodu asi nebudeme souhlasit se sociální korupcí ve formě startovacích bytů pro mladé rodiny (ve finále v nich stejně najdete mladé rodiny úředníků a příbuzných úředníků a různých jiných preferovaných skupin, které v nich budou "startovat", dokud je nevynesou nohama napřed).

užiteční idioté

23. listopadu 2014 v 12:48 | vymylimimozek
Užiteční idioté
do nohy vlastní
střílí jak na pouti
tak dětsky šťastní.

na levanetu

23. listopadu 2014 v 12:41 | vymylimimozek
Ve společnosti téměř všeobecné gramotnosti, lenosti a neschopnosti přemýšlet, ve které žijeme, je jedním z nejlehčích činů napsat a stejně tak i přečíst jakákoli slova. Praktické chápání, a tím spíše uskutečnění ve svém vlastním životě toho, na co ona slova ukazují, je mnohem těžší, než napsání a přečtení oněch slov.

Všude dobře

22. listopadu 2014 v 15:04 | vymylimimozek

latinské přísloví

22. listopadu 2014 v 13:58 | vymylimimozek
Člověk je krásný, je-li člověkem.

snad nápravné zařízení

22. listopadu 2014 v 13:53 | vymylimimozek
Snad nápravné zařízení
co říkají mu svět
napraví nás i přes mrtvoly
aťsi za tisíc let.