Červen 2016

Michail Chazin

29. června 2016 v 23:49 | vymylimimozek
Hlavním důvodem pro referendum se vlastně stala otázka uzavření "atlantického partnerství," známé dohody TTIP. Cameron dobře chápal, že s úředníky EU nemá smysl vést rozhovory o tom, že uzavření TTIP není nejvhodnější věcí pro EU - oni své instrukce již obdrželi a nemají právo měnit své postoje v rámci svých mocenských uskupení. Proto zvolil nátlak - to znamená postavil úředníky do situace, ve které byli nuceni učinit rozhodnutí. Oni ho i učinili, čistě úřednické - to znamená, že neudělali nic.
A v důsledku toho bylo vyhlášeno referendum.

osvícený panovník

28. června 2016 v 23:53 | vymylimimozek
Osvícený panovník
nebo lidovláda?
kdopak v cimře rozsvítí?
věděla bych ráda
kdo co lidu nakuká
čím ho k čemu zmákne?
je to z louže pod okap
vždycky tě to flákne.

G

28. června 2016 v 23:11 | vymylimimozek

Mathias Broeckers

27. června 2016 v 13:06 | vymylimimozek

Slavoj Žižek

27. června 2016 v 12:47 | vymylimimozek
Dostojevskij ve svých Bratrech Karamazových před nebezpečím bezbožného morálního nihilismu: ´Kdyby neexistoval Bůh, bylo by všechno dovoleno´. Lekce dnešního terorismu naopak zní: pokud Bůh existuje, pak je všechno, dokonce vražda tisíců nevinných náhodně kolemjdoucích, dovoleno těm, kdo tvrdí, že jednají ve jménu Boha a jsou nástroje jeho vůle, neboť propojení s Bohem ospravedlňuje naše porušování jakýchkoli ´pouze lidských´ zákonů a pravidel." A právě to navozuje otázku: "proč tedy neodstranit Boha a nečinit dobro jen pro samé dobro? Není divu, že dnes tento bytostně křesťanský mravní postoj přetrvává pouze v ateismu."
Jsou to právě "dějiny evropského ateismu" - od "Lukreciova De rerum natura až k moderním klasikům jako Spinoza" - co "nabízí lekci důstojnosti a odvahy". Právě "ateisté se zároveň snaží formulovat radostné poselství, jež nevychází z úniku od reality, nýbrž z jejího přijetí a tvůrčí snahy nalézt v ní své místo". V "kombinaci pokorného uvědomění, že nejsme pány vesmíru" - a "připravenosti přijmout těžké břímě odpovědnosti za to, co činíme s vlastními životy. Není to v naší době, kdy ze všech stran hrozí nepředvídatelné katastrofy, postoj potřebný víc než kdy jindy? Před pár lety zmítala Evropou otázka: mělo by být křesťanství uvedeno jako stěžejní součást evropského dědictví v preambuli předlohy Evropské ústavy? Nakonec se dospělo ke kompromisu, že zde bude křesťanství uvedeno společně s judaismem, islámem a dědictvím antiky. Ale kam se podělo nejcennější dědictví, dědictví ateismu? Moderní Evropa je vskutku unikátní tím, že je to první a jediná civilizace, v níž je ateismus zcela legitimní volbou, a nikoli brzdou veřejné kariéry. To je, poněkud okázale řečeno, evropské dědictví, za něž stojí za to bojovat."

Petr

26. června 2016 v 18:00 | vymylimimozek

Joachim Gauk

26. června 2016 v 12:17 | vymylimimozek
Problémem nejsou elity, problémem je lid.

Petr Robejšek

26. června 2016 v 11:26 | vymylimimozek

Pozorovatelka

25. června 2016 v 13:47 | vymylimimozek

C.G.Jung

25. června 2016 v 11:34 | vymylimimozek
Žádný strom neporoste do nebe, nesahají-li jeho kořeny do pekla.